1 november 2012 -

 

Bij het managen van risico’s denken we het eerst aan bedreigingen. In de menselijke genen zit een risicobewustzijn ingebakken. En dat is maar goed ook. Anders zouden we gevaarlijke situaties niet meer onderkennen of er niet goed op voorbereid zijn. Bedreigingen liggen altijd op de loer. Echter, als we project-management op deze gedachte baseren laten we veel liggen.

 

 

63365 - Dice 6958126381 s 

 

Kansen

Ken je deze reclameleus: “Het risico lopen op het winnen van x miljoen euro”? De betreffende loterij draait hier dus het risicobegrip om. Zo gaat ook PRINCE2® in op beide kanten van het begrip:

 

Risico is de kans om te worden blootgesteld aan de (on)gunstige gevolgen van toekomstige gebeurtenissen.

 

Er zijn volgens OGC (PRINCE2®, MSP®, …) bedreigingen, maar ook kansen. Door kansen expliciet te benoemen en te managen creëren we dus positieve effecten. Om maar eens enkele voorbeelden te noemen:

 

1. Er is voor projecten altijd gewerkt met bepaalde tooling. Ondertussen zijn er in de loop van tijd nieuwe producten op de markt die bijdragen aan meer efficiency van het ontwikkelproces. De verkorting van de ontwikkeltijd door de inzet van beter gereedschap is dan pure winst en weegt op tegen de eenmalige investering.

 

2. Het te ontwikkelen product van het project heeft, wellicht door kleine aanpassingen of uitbreidingen, meer nuttige gebruiksmogelijkheden. Ook dit is pure winst!

 

3. Door de inzet van betere vakspecialisten in het projectteam wordt de duur van het project verkort en is het resultaat kwalitatief beter. Alweer winst…

 

4. Door het eerder betrekken van toekomstige gebruikers in het project kan de acceptatiefase worden verkort. Een hogere betrokkenheid van de toekomstige gebruikers en een efficiëntere acceptatie is dan winst.

 

Benutting

Als eenmaal het positieve kansbegrip goed ingebed is in de projectorganisatie komt een proces opgang waarbij nog beter wordt gekeken naar kansen. Van het een komt het andere… De kansen worden beter benut. Een bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel is dat de projectorganisatie hiermee een positieve uitstraling krijgt. De motivatie verbetert.

 

Enkele tips om beter om te gaan met kansen:

 

1. Zet het onderwerp kansen op de agenda van een kick-off of van voortgangsbesprekingen. Bewust communiceren over kansen is essentieel.

 

2. Maak kansen altijd expliciet in het risicomanagementproces: identificatie, analyse, plannen en managen. Kansen zijn net zoals bedreigingen niet vanzelfsprekend. Kansen worden vaak onnodig impliciet meegenomen. Het getuigt van professionalisme om ook de kansen mee te nemen.

 

3. Maak van bedreigingen kansen. Met een creatieve geest is veel te bereiken.

 

4. Laat risico’s tot uitdrukking komen in de positieve effecten ervan. Zo is Prince2 gebaseerd op het management-by-exception principe. Uitzonderingen zijn gekoppeld aan tolerantiegrenzen. Mocht de uitwerking van een risico positief zijn ten aanzien van tijd en kosten laat dat dan meetellen ingeval van uitzondering. Dat getuigt van professionalisme en zal zeker worden gewaardeerd.

 

Het is een kwestie van bewustwording, maar ook van veel communiceren en gewoon doen! Meer weten…? Neem dan contact op met mij!

 

Harry Wiggers.

You have no rights to post comments