20 november 2012 -

 

 

Volgens Leon de Caluwé, expert in verandermanagement, hoogleraar Advieskunde aan de VU Amsterdam, senior partner bij Twynstra Gudde en auteur van onder andere het boek Leren veranderen, leven mensen op vijf verschillende planeten. Op 16 november 2012, georganiseerd door ELLA en Kennispoort Regio Zwolle, heb ik een lezing van hem mogen bijwonen. De vijf planeten zijn een metafoor voor de manier waarop mensen denken.

 

Nog even in een nutshell :

 

Geeldrukdenken: Op de gele planeet draait het om macht en belangenafwegingen.

  

Blauwdrukdenken: Op de planeet, waar blauw domineert, gaat het om analyseren en beheersing.

 

Rooddrukdenken: De bewoners van de rode planeet stellen in hun denken de mens centraal. Het draait hier om geven en nemen.

 

Groendrukdenken: De groendrukdenkers houden zich op hun planeet bezig met zelfontwikkeling en leren.

 

Witdrukdenken: Op de witte planeet wordt creatief gedacht en zijn de mensen ondernemend.

 

De Caluwé maakte in zijn lezing een karikatuur van deze vijf verschillende soorten planeetbewoners. De karikatuur van blauwe planeetbewoners is de projectmanager. Deze stelt zich doelen, maakt een stappenplan van A naar B, monitort de stappen, stuurt bij, beheerst en reduceert complexiteit. De werkelijkheid wordt geobjectiveerd, hoewel deze subjectief is.

 

Als planeetbewoner kom je nooit van je omgeving af. Bewoners van andere planeten zijn aliens. De enige wijze om goed om te gaan met vreemdelingen is aanpassing. Met andere woorden je bereikt in de omgang met bewoners van andere planeten pas resultaat als je wat van ze overneemt. Dus het advies aan projectmanagers: Bedenk dat je van de blauwe planeet afstamt, dat je daar niet vanaf komt en dat je mensen tegen kunt komen die meer om macht geven, die meer op de mens gericht zijn, die veel meer het leren centraal stellen of die ondernemender en creatiever zijn! Pas je een beetje aan en maak bij gelegenheid gebruik van de andere denkpatronen!

 

Wat mij toen bezig hield was of je een evenwichtig team kunt samenstellen door vertegenwoordiging van alle vijf kleuren. Ik heb dit gevraagd en volgens de De Caluwé is dit niet mogelijk. Het zou wel helpen om, als een team een verkeerde richting dreigt uit te gaan, iemand van een andere kleur in het team op te nemen die wat tegenwicht kan bieden.

 

Literatuur: Leon de Caluwé, Leren veranderen, 2006, Kluwer.

 

Harry Wiggers.

Reacties  

 
# Ton Verbeek 27-11-2012 09:34
Het zou goed zijn als managers eens een tijdje op een andere planeet zouden rondlopen.

Bij Chiquita bijvoorbeeld lopen topmanagers een tijdje incognito mee op de werkvloer. Dat dwingt je min of meer even afstand nemen van je eigen vooronderstelli ngen en ingebakken routines.

Ton Verbeek
WakeUp-YourMind
Zwolle
 

You have no rights to post comments