27 juni 2013 - Hoe organiseer ik maximale betrokkenheid en draagvlak van alle partijen bij veranderingen? Large Scale Interventions brengen de oplossing. Large Scale Intervention (LSI) is een benadering voor interactief veranderen. Large Scale slaat in dit verband niet alleen op grote aantallen deelnemers maar ook op het hele systeem verkennen en betrekken bij de vormgeving of verandering.

 

Large Scale Interventions kunnen prima worden ingezet als start van een project of programma of voor de afstemming met de verwachtingen van stakeholders gaandeweg.

 

LSI is gebaseerd op vier principes:

 

1. Systeemdenken: een vraagstuk in zijn context van ruimte en tijd verkennen;

 

2. Actieve participatie: zoveel mogelijk belanghebbenden mee laten doen;

 

3. Action learning: denken en doen combineren. Betekenis verkrijgen door samen te werken en door zelfsturend vermogen te ontwikkelen (veranderen, tweede orde leren);

 

4. Sense making: Streven naar een gedeeld beeld en zoeken naar common ground voor acties. Conflicten worden gerationaliseerd, niet opgelost.

 

 

Milano  La famosa invasione degli elefanti 2 6243119119 s

 

LSI bedient zich van vele technieken. Twee opvallende technieken wil ik er graag uitlichten:

 

1. Explore the whole elephant. In een Aziatisch land willen blinden een olifant onderzoeken. De ene blinde voelt aan de slagtanden en denkt dat het speren zijn. Een tweede blinde denkt dat, wanneer hij de staart te pakken heeft, de olifant als een touw is. De derde heeft een poot vast en is er van overtuigd dat het de stam van een grote boom is. Een vierde denkt, nadat hij de twee oren heeft gevoeld, dat het waaiers zijn. Na afloop bespraken ze hun belevenissen. Ieder van hun heeft nu een deel van de waarheid. Echter, niemand kent de olifant in z’n geheel. Moraal van het verhaal: a) Onderzoek zoveel mogelijk, neem alles mee; b) Laat zoveel mogelijk (verschillende) mensen mee doen. Mensen met verschillende expertises en belangen. Sámen ontrafel je het probleem en kun je tot oplossingen komen.

 

2. Zoeken naar Common Ground. Common Ground betekent overeenstemming. Het is de “plek” waar mensen elkaar vinden. Daar, waar interesses en ideeën worden gedeeld. Het is geen compromis. Bij een compromis wordt er water bij de wijn gedaan. De deelnemers nemen dan aan het eind een andere positie in dan aanvankelijk. Common Ground is echter een échte overeenkomst tussen mensen, bereikt op een bepaald tijdstip. Het vergelijk van ieders opvatting is dan (op een aantal punten) al voorbij. Common Ground wordt bereikt door een open houding van de deelnemers, die opzoek zijn naar gemeenschappelijke kaders. Niet door te beginnen met het oplossen van problemen. Conflictsituaties worden gemeden. Common Ground vereist goede communicatie.

 

Ik heb in het verleden in verschillende projecten en programma’s de beide technieken met succes kunnen toepassen. Explore the whole elephant betekende voor mij dat het vertrek van een project of programma gebaseerd is op de juiste veronderstellingen of op een gemeenschappelijk beeld. Door goede communicatie mag er geen misverstand zijn over het probleem en over de oplossingen waar aan gewerkt gaat worden. Organiseer een kick-off meeting. Bereid het goed voor en betrek zoveel mogelijk mensen bij de start: opdrachtgever, sponsors, promotors, managers, gebruikers / afnemers, experts en projectgroepleden. Neem alles mee dat onderhevig is aan (mogelijke) veranderingen. Ook lopende de projecten en programma’s heb ik bewust sessies ingelast om alle betrokkenen te laten reflecteren op de stand van zaken, zodat nieuwe inzichten konden worden meegenomen.

 

Het zoeken naar common ground betekent niet dat je bezig bent je gelijk te halen. Je gelijk halen nodigt vooral uit tot conflicten. Door elkaar te proberen te vinden op common ground is de weg ingeslagen naar overeenstemming . Van iedereen! In menige conflictsituatie ben ik teruggegaan naar dat wat ons wel verbindt. Een goede dialoog helpt!

 

Onderstaande methoden ondersteunen Large Group Interventions, als onderdeel van LSI:

  • Futere Search
  • Search Conference
  • Open Space
  • World Café
  • Real Time Strategic Change.

Literatuur:

1 Weisbord, Marvinn en Janoff, Sandra (2007), Don’t Just Do Something, Stand There, Berret-Koehler Publishers Inc., San Francisco. 

2. Zouwen, Tonnie van der (2011), Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions, Eburon Delft.

 

Meer weten? Neem even contact met mij op!

Harry Wiggers, Quality Upgrade. 

 

You have no rights to post comments