23 oktober 2013 - Doen we voldoende met ons creatieve brein? Van Albert Einstein werd gezegd dat hij de meest optimale verbinding tussen linker en rechter hersenhelft had. Die verbinding, ook wel chaorde genoemd, droeg bij aan zijn genialiteit. Natuurlijk hoeven we niet allemaal genieën te zijn, maar mag er een onsje meer creativiteit bij..?

 

Human brain

 

Alweer een tijdje geleden nam ik deel aan een seminar bij, waarbij de resultaten werden bekend gemaakt van een grootschalig onderzoek naar de meest onderontwikkelde en gewenste skills van project- en programmamanagers. Het onderzoek wees uit dat de beroepsgroep het meeste behoefte heeft aan het verder ontwikkelen van hun creatieve of innovatieve vermogens. Maar hoe pak je dat nu aan…?

 

Ik zou willen beginnen met de complexiteitstheorie, die ervan uitgaat dat meeste innovaties voortkomen uit alles wat er al is. Het groeit aan. Laagje voor laagje. Je hoeft dus niet telkens opnieuw te beginnen. Vergelijk het met mos dat op stenen groeit en het vocht vasthoudt, waarop meer complex mos kan groeien. Het mos creëert zodoende een humuslaagje voor kleine rotsplantjes, waar zich grassen in gaan nestelen en door zaaiing een boom in kan ontspruiten… Kijk dus goed om je heen en laat dat wat ontstaat groeien!

 

Vooral de projectmanager moet het niet alleen in zichzelf zoeken, maar juist gebruik maken van de kracht van zijn team. Door bewust aandacht te besteden aan creativiteit in projecten en daar, als het kan, ook tijd voor vrij te maken kunnen stappen worden gemaakt.

Bij Google mag het personeel twintig procent van hun werktijd besteden aan creatieve activiteiten en projecten. Ze noemen het Innovation Time Off. Een motivatietechniek, waarmee bijvoorbeeld Gmail en Google News konden worden ontwikkeld.

 

Google heeft het goed begrepen. Zij maken gebruik van de complexiteitstheorie. De theorie gaat ervan uit dat creativiteit een natuurlijk proces is. Iets dat in overvloed schuilt in mensen en de wereld om ons heen. De creatieve processen beginnen met vage intuïties over mogelijkheden en dat wat wenselijk is. Een aantal mensen gaan hiermee verder en ontwikkelen ideeën die kunnen werken. Na verloop van tijd spreken enkele ideeën ook anderen aan. Ze gaan er in geloven. Dan komt de fase van investeren, volharden en groei. Soms leidt dat tot het gewenste resultaat. Soms ook niet. Hoe dan ook, er kan altijd van geleerd worden.

 

Wat werkt?

 

Leer van de successen van Google en schep voldoende vrije ruimte, stimuleer ondernemerschap en verwelkom initiatief, sta toe dat er vreemde combinaties kunnen worden gemaakt, benut speelsheid en wees voorbereid op verassingen.

 

Wat werkt niet?

 

Juist dat wat wezenlijk onderdeel uitmaakt van de projectmanagementprocessen kan tegendraads werken: strakke sturing, te veel focus op het halen van de planning, geen fouten mogen maken en alleen afrekening op resultaat.

 

Zit de projectmanager gevangen in zijn eigen keurslijf?

 

Harry Wiggers,

Quality Upgrade.

You have no rights to post comments