Evacuation Route Sign 521768141 s19 november 2013 - Het is al een heel oud verhaal, maar ik heb er van geleerd…

 

 

Dr. Harvey brengt op een hete namiddag in juni met zijn vrouw een bezoek aan zijn schoonouders in Coleman, Texas. Tijdens een spelletje domino besluiten ze met zijn vieren om in de auto (waarvan de airco stuk was) te stappen en verderop in Abilene te gaan eten. Weer thuis aangekomen, komen ze er achter dat eigenlijk niemand het uitstapje had willen maken, maar dat iedereen met het voorstel instemde omdat eenieder dacht dat de rest van de groep het een goed idee zou vinden. Het resultaat van dit groepsbesluit was dan ook een ellendige middag, gevolgd door een avond vol van over en weer verwijten.

 

Dit verhaal kreeg ik lang geleden als filmpje te zien tijdens een college sociaal beleid. Vaak denk ik terug aan de betekenis van dit verhaal als er in groepen besluiten worden genomen. De paradox is de schijn die uitgaat van eensgezindheid van een groepsbesluit.

 

Paradoxen komen veel voor in de groepsdynamica. Dit is een van de meest bekende en maakt als voorbeeld nog vaak deel uit van menig managementopleidingsprogramma.

 

Kern van het verhaal is dat vaak in het proces van probleemoplossen voorstellen worden geaccepteerd zonder dat de alternatieven zorgvuldig en kritisch worden overwogen en waarbij de deelnemers hun bedenkingen voor zich houden. Er is als het ware sprake van een onecht conflict. Het conflict bestaat, maar wordt niet geuit. Is dus niet zichtbaar.

 

De oplossingen zijn vaak te vinden in de sfeer van: open communicatie, feedback geven, voldoende betrokkenheid. Als projectmanager, zoals ik vaak heb gedaan, is het soms verstandig om als er een belangrijk besluit wordt genomen in de groep, ieder afzonderlijk de gewetensvraag te stellen of het akkoord is, soms door door te vragen en te wijzen op de consequenties van de oplossing.

 

Harry Wiggers,

Quality Upgrade.

You have no rights to post comments