Quality Upgrade beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Alle privacygevoelige informatie die u aan Quality Upgrade verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Quality Upgrade spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het hieronder volgende Privacy Statement. Quality Upgrade werkt conform de geldende Nederlandse Privacywetgeving.

Informatie

Van bezoekers aan de website www.qualityupgrade.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of over geboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrieven, of voor toezending van actuele nieuwsitems of reageert op actuele nieuwsitems heeft Quality Upgrade enkele gegevens nodig. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en andere informatie die nuttig is voor u. Quality Upgrade zal geen van deze gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Links

De website van Quality Upgrade bevat links naar de websites van partners en naar websites van derden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
Quality Upgrade behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in het gevoerde beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u contact opnemen, zoals aangegeven op de contactpagina.